Projekt

De stivbenede kalve – årsag og fremtid

De stivbenede kalve
– årsag og fremtid

I slagtekalvebesætninger ses en lidelse, hvor kalvene lægger vægten tilbage på forparten og bevæger sig med fremadstrakte og stive forben.

Kalvene udvikler som regel de typiske symptomer når de er mellem 3 – 10 mdr. Det er primært slagtekalve som påvirkes af denne lidelse, men i slagtekalvebesætninger synes lidelsen at forekomme ligeligt fordelt mellem tyre og kvier, ligesom lidelsen ses hos renracede kalve af malkerace såvel som hos kødkvægskrydsninger.

Baggrunden for lidelsen er ikke kendt. Det vides end ikke, hvor i forpartiet kalvene har ondt eller hvilken sygdomsmekanisme, der forårsager kalvenes symptomer. Derfor er der hverken mulighed for at forebygge eller behandle påvirkede kalve. 

Det kan vi i erhvervet ikke være tjent med og derfor har KoVet taget initiativ til at få lidelsen undersøgt nærmere.

Indledende undersøgelser af tre stivbenede kalve har vist, at kalvene havde deforme klovben, hvor klovbensknoglen var drejet i klovkapslen (se billede). Der var ingen forandringer i led eller vækstlinjer på de tre kalve. Senerne var unormalt stramme og det var ikke muligt, at rette forbenene ud. Det er ikke klart, om de afkortede sener er et resultat af aflastning, eller om de udgør lidelsens primære problem. 

Status på projektet

Der blev søgt midler til projektet i 2022 i samarbejde med Københavns Universitet, men desværre blev der ikke opnået finansiering. Ansøgning er sendt afsted for næste år.