Projekt

Optimering af goldkomanagement

Koens energioptag i goldperioden er altafgørende

Koens energioptag i goldperioden er afgørende for hendes foderoptag efter kælvning – og dermed afgørende for hendes mælkeydelse og risiko for stofskiftelidelser.

Derfor er det ret vigtigt at holde øje med, hvor meget foder koen æder, når hun er gold. Desværre kan det godt gå galt, selvom man har lavet en præcis foderration til koen og holder godt øje med, at der forsvinder én forderration pr goldko pr dag. Mange udfordringer vil derfor kunne forebygges, hvis man havde en metode til at overvåge goldkoens trivsel og foderindtag i løbet af goldperioden.

 

I KlimaKS projektet vil det bliver undersøgt, om der er en sammenhæng mellem biokemiske markører i blodprøver fra goldkøer og koens risiko for at blive syg efter kælvning. I projektet vil der blive taget blodprøver fra 3000 goldkøer. Blodprøverne vil blive sammenholdt med koens risiko for udvikling af sygdom og derved er håbet, at man på baggrund af blodprøver kan blive i stand til at vurdere et givent goldkomanagement.

En anden del af projektet går også ud på at udarbejde en manual for forbedring af goldkomanagementet og det er håbet, at blodprøver kan bruges til at bestemme retningen for indsatsen.

KlimaKS projektet er et projekt som er etableret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Dyrlæger og Ko, ARLA og SimHerd.