Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger og behandling af enkeltdyr

Sundhedsrådgivning
tilpasset din besætning

KoVet er specialiseret i kvæg og kører udelukkende til kvægbesætninger, primært i det syd- og sønderjyske. Hovedfokus er fagligt funderet sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, både malkekvægsbesætninger, slagtekalvebesætninger og ammekvægsbesætninger.

Fire forskellige aftaletyper

Der findes fire overordnede aftaletyper for sundhedsrådgivning i kvægbesætninger. Hvilken af typerne der passer bedst til din besætning afhænger af, hvor mange køer du har og om du har en økologisk eller en konventionel besætning.

Det er et lovkrav, at besætninger med mere end 100 køer eller 200 ungdyr, skal indgå en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge. Derudover kan mindre besætninger også indgå en aftale og derved få lov til at behandle egne dyr efter nærmere fastsatte bestemmelser.

Basisaftale med tværfaglig rådgivning

Denne rådgivningsaftale giver ikke besætningsejeren lov til at opbevare eller anvende medicin til sine husdyr udover de generelle bestemmelser.

Læs mere

Indgås denne type aftale, skal besætningen to gange årligt have et tværfagligt besøg, hvor både kvægrådgiver og dyrlæge deltager.

Basisaftale med staldskole

Denne rådgivningsaftale giver ikke besætningsejeren lov til at opbevare eller anvende medicin til sine husdyr udover de generelle bestemmelser.

Læs mere

Indgås denne type aftale, skal besætningsdyrlægen besøge besætningen en gang årligt og gennemgå dyrenes velfærd og smittebeskyttelsesprocedurer. Udover besøget af dyrlægen, skal besætningen deltage i en staldskole, som en gang årligt besøger egen besætning. 

Tilvalgsmodul 1

Ved indgåelse af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1, får den besætningsansvarlige lov til at behandle kalve og ungdyr, som endnu ikke har kælvet, for specifikke lidelser som der er oprettet en besætningsdiagnose til.

Læs mere

Ved indgåelse af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1, får besætningsejeren lov til at behandle besætningens kalve og ungdyr i det omfang, der er lavet besætningsdiagnoser til de pågældende lidelser. Derudover kan man få udleveret medicin til efterbehandling af køer i dagene efter dyrlægen har opstartet behandlingen.

Ved indgåelse af en aftale med tilvalgsmodul 1, skal besætningsdyrlægen besøge besætningen 4 til 9 gange om året, afhængig af hvor mange køer der er og om medicinen indberettes i DMS.

Hvis der er køer i besætningen, skal dyrlægen komme 9 gange om året. Hvis der alene er ungdyr, som endnu ikke har kælvet OG behandlinger af syge dyr indberettes i DMS samme dag som behandlingen foretages, skal dyrlægen besøge besætningen 4 gange årligt. Hvis medicinforbruget ikke indberettes i DMS, men føres på papir i stedet, skal dyrlægen komme på besøg 6 gange årligt for at kunne overholde ordineringsperioden af medicin på 63 dage. Ved to af de årlige besøg sættes der fokus på dyrevelfærden i besætningen, mens der ved et af de årlige besøg sættes fokus på smittebeskyttelse i besætningen.

Dyrlægen udarbejder 4 gange om året en rapport, medmindre der ikke er køer i besætningen. Hvis der ikke er køer i besætningen, skal der udarbejdes en rapport to gange om året.

 

Tilvalgsmodul 2

Ved indgåelse af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, får besætningsejeren lov til at behandle både køer og ungdyr/kalve på sin egen besætning i det omfang, der er lavet besætningsdiagnoser til de pågældende lidelser.

Læs mere

Ved indgåelse af en rådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, skal dyrlægen besøge besætningen mellem 12 og 26 gange om året, afhængig af hvor mange køer der er i besætningen.

  • Hvis der er under 50 køer i besætningen, skal dyrlægen komme 12 gange årligt.
  • Hvis der er mellem 50 – 250 køer i besætningen skal dyrlægen komme 18 gange årligt.
  • Hvis der er mere end 250 køer i besætningen skal dyrlægen komme 26 gange årligt.
  • Under den forudsætning, at alle dyr som behandles med medicin indberettes i DMS på dagen for behandlingens opstart, kan aftalen laves med en ordineringsperiode uden tidsbegrænsning. Det betyder, at dyrlægen ikke behøver at genordinere den ordinerede medicin. Hvis ikke behandlinger indberettes i DMS skal medicinen genordineres hver 35. dag.

Dyrlægen udarbejder en rapport 4 gange årligt. Ved to af de årlige besøg sættes der fokus på dyrevelfærden i besætningen, mens der ved et af de årlige besøg sættes fokus på smittebeskyttelse i besætningen.

 

Artikler fra KoVet

Læs herunder et uddrag af artikler fra KoVet

Hvad er god mælkeerstatning

Mælkemængden og mælkens kvalitet har stor betydning for, hvor meget kalven kan vokse. Denne artikel sætter fokus på, hvad der karakteriserer en god mælkeerstatning med særlig fokus på proteindelen og proteintyper.

Betydning af salte og sukkerstoffer

Mælkens indhold af osmotiske komponenter har stor indflydelse på væskebalancen i mave-tarmkanalen hos kalve og kan have betydning for, om de får diarré. Læs mere om hvad mælkens osmolaritet har af betydning.

Tips til kalvepasseren

God mælkefodring, kuldestress og forebyggelse af diarré har stor betydning i kalvebesætningen.
Særligt den lille kalv under 3 uger stiller krav til kalvepasseren.
Få her lidt gode tips.

Kontakt

KoVet
+45 25 14 66 46

Adresse

KoVet
Hundsbjerg 4
6300 Gråsten

 

Email

mail@ko-vet.dk

Åbningstider

Man: 07.00-16.00
Tirs: 07.00-16.00
Ons: 07.00-16.00
Tors: 07.00-16.00
Fre: 07.00-16.00

Udenfor åbningstiden er vagthavende dyrlæge altid til rådighed

 

Send en besked