Projekt

Evidensbaseret kalverådgivning

Evidensbaseret kalverådgivning

For år tilbage var temperaturen på kalvenes mælk et af de helt store rådgivningsmantraer indenfor kalvepasningen og også et emne som fyldte meget i mine tidlige litteraturstudier om kalve. Jeg ville vide hvorfor kalve ikke kunne tåle kold mælk? Og hvorfor mælken angiveligt ikke koagulerede, hvis kalve fik kold mælk? Hvilken biologiske mekanisme kunne forklare denne sammenhæng?

Omfattende litteraturstudier senere kunne to forhold konkluderes:

1) Kalve får ikke diarré af kold mælk! Der er ingen videnskabelige studier som viser, at kold mælk ikke koagulerer eller giver anledning til diarré. Til gengæld er der to studier som viser, at kalve ikke får diarré, selvom mælken ikke koagulerer

2) Bare fordi mange gentager samme råd, er det ikke nødvendigvis korrekt. Det giver god mening at faktatjekke de råd man giver videre

Og sådan blev projektet “Evidensbaseret kalverådgivning” til. Projektet startede i 2020 med støtte fra kvægafgiftsfonden og mælkeafgiftsfonden.

Formålet med projektet er at øge tilgængeligheden af den allerede eksisterende viden om kalve for kvægbrugets rådgivere og derigennem øge effekten af den rådgivning, der bliver ydet til danske landmænd. I forbindelse med projektet er der samarbejdet med en lang række eksperter indenfor de enkelte fagområder.

Projektet afsluttes i 2022, men hjemmesiden, www.videnomkalve.dk, der er udarbejdet som led i projektet, forbliver tilgængelig. Selvom projektet afsluttes vil der fortsat blive lagt sammendrag af litteraturen op. Sammendragene udarbejdes som led i det daglige arbejde i KoVet, hvor gennemgang af den videnskabelige litteratur er en forudsætning for det veterinære arbejde i praksis – og ikke kun indenfor kalvesundhed.