Rådgivningsaftale

Vælg den sundheds-rådgivningsaftale der passer
dig og din besætning bedst

Sundhedsrådgivning af kvæg

Der findes 4 forskellige aftaletyper for sundhedsrådgivning i kvægbesætninger. Hvilken af typerne der passer bedst til din besætning afhænger af, hvor mange køer du har og om du har en økologisk eller en konventionel besætning.

Det er et lovkrav, at besætninger med mere end 100 køer eller 200 ungdyr, skal indgå en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge. Derudover kan mindre besætninger også indgå en aftale og derved få lov til at behandle egne dyr efter nærmere fastsatte bestemmelser.

 

Sundhedsrådgivning – Aftale 1

Basisaftalen med tværfaglig rådgivning

Denne rådgivningsaftale giver ikke besætningsejeren lov til at opbevare eller anvende medicin til sine husdyr udover de generelle bestemmelser. Indgås denne type aftale, skal besætningen to gange årligt have et tværfagligt besøg, hvor både kvægrådgiver og dyrlæge deltager.

Sundhedsrådgivning – Aftale 2

Basisaftale med staldskole

Denne rådgivningsaftale giver ikke besætningsejeren lov til at opbevare eller anvende medicin til sine husdyr udover de generelle bestemmelser. Indgås denne type aftale, skal besætningsdyrlægen besøge besætningen en gang årligt og gennemgå dyrenes velfærd og smittebeskyttelsesprocedurer. Udover besøget af dyrlægen, skal besætningen deltage i en staldskole, som en gang årligt besøger egen besætning. 

Sundhedsrådgivning – Aftale 3

Tilvalgsmodul 1

Ved indgåelse af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1, får besætningsansvarlige lov til at behandle kalve og ungdyr, som endnu ikke har kælvet, for specifikke lidelser som der er oprettet en besætningsdiagnose til. Derudover kan man få udleveret medicin til efterbehandling af køer i dagene efter dyrlægen har opstartet behandlingen. Ved indgåelse af en aftale med tilvalgsmodul 1, skal besætningsdyrlægen besøge besætningen 4 til 9 gange om året, afhængig af hvor mange køer der er og om medicinen indberettes i DMS.

Hvis der er køer i besætningen, skal dyrlægen komme 9 gange om året. Hvis der alene er ungdyr, som endnu ikke har kælvet OG behandlinger af syge dyr indberettes i DMS samme dag som behandlingen foretages, skal dyrlægen besøge besætningen 4 gange årligt.

Hvis medicinforbruget ikke indberettes i DMS, men føres på papir i stedet, skal dyrlægen komme på besøg 6 gange årligt for at kunne overholde ordineringsperioden af medicin på 63 dage. Ved to af de årlige besøg sættes der fokus på dyrevelfærden i besætningen, mens der ved et af de årlige besøg sættes fokus på smittebeskyttelse i besætningen.

Dyrlægen udarbejder 4 gange om året en rapport, medmindre der ikke er køer i besætningen. Hvis der ikke er køer i besætningen, skal der udarbejdes en rapport to gange om året.

Sundhedsrådgivning – Aftale 4

Tilvalgsmodul 2

Ved indgåelse af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, får besætningsejeren lov til at behandle både køer og ungdyr/kalve på sin egen besætning i det omfang, der er lavet besætnings-diagnoser til de pågældende lidelser.

Ved indgåelse af en rådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, skal dyrlægen besøge besætningen mellem 12 og 26 gange om året, afhængig af hvor mange køer der er i besætningen.

  • Hvis der er under 50 køer i besætningen, skal dyrlægen komme
    12 gange årligt.
  • Hvis der er mellem 50 – 250 køer i besætningen skal dyrlægen komme 18 gange årligt.
  • Hvis der er mere end 250 køer i besætningen skal dyrlægen komme 26 gange årligt.

Under den forudsætning, at alle dyr som behandles med medicin indberettes i DMS på dagen for behandlingens opstart, kan aftalen laves med en ordineringsperiode uden tidsbegrænsning.

Det betyder, at dyrlægen ikke behøver at genordinere den ordinerede medicin. Hvis ikke behandlinger indberettes i DMS skal medicinen genordineres hver 35. dag.

Dyrlægen udarbejder en rapport 4 gange årligt. Ved to af de årlige besøg sættes der fokus på dyrevelfærden i besætningen, mens der ved et af de årlige besøg sættes fokus på smittebeskyttelse i besætningen.

Vidste du at:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam in aliquam laoreet quis justo.

  • Vivamus varius semper suscipit.
  • Aliquam erat volutpat.
  • Ut nec magna arcu.
  • Vivamus varius semper suscipit.
  • Aliquam erat volutpat.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque viverra quam in laoreet quis justo. ivamus varius semper suscipit. Aliquam erat volutpatUt”

Peter Hans Petersen, Kvægavler i Herning

Kontakt

Trine Fredslund Matthiesen
Mobil: 25 14 66 46

Adresse

Ko-vet
Hundsbjerg 4
6300 Gråsten

Email

tm@ko-vet.dk

Åbningstider

Man: 07.00-16.00
Tirs: : 07.00-16.00
Ons: : 07.00-16.00
Tors: : 07.00-16.00
Fre: : 07.00-16.00
Lør:Vagttelefon
Søn:Vagttelefon

 

Send en besked